Polski English

Projekty organizacji ruchu

Wykonujemy usługi w zakresie:

-tymczasowych projektów organizacji ruchu,
-docelowe projekty organizacji ruchu,
-wszystkie niezbędne uzgodnienia z zarządcami dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.

Projekty organizacji ruchu niezbędne są przy każdorazowym zajęciu pasa drogowego.

Akty prawne regulujące zasady zajęcia pasa drogowego:

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.);
Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.);
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.);
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481).
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego